top of page

12 maatregelen tegen het lerarentekort in 1999

Ook in die periode was er een groot lerarentekort. De toenmalige minster Hermans kwam met een aantal maatregelen om het tekort terug te dringen. Ook werden de voordelen en nadelen beschreven.

Mooi om te zien dat de huidige maatregelen bijna identiek zijn, het lijkt wel gekopieerd en geplakt. Mogen we de conclusie trekken dat deze maatregelen dan niet hebben gewerkt? Of misschien alleen op korte termijn? Of zijn de plannen misschien niet goed uitgevoerd?


Onder elke maatregel kunt u een artikel vinden over een soortgelijke maatregel in de tijd van nu.


1. Onbevoegden voor de klas


Voordeel: Groot potentieel beschikbaar

Nadeel: Wat maakt de overstap aantrekkelijk?

Kwaliteitseisen leraarschap omlaag.Artikel huidige minister Slob: https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/in-uiterste-nood-toegestaan-onbevoegde-voor-de-klas


2. Baan en avond-lerarenopleiding


Voordeel: Groot potentieel en drempelverlagend

Nadeel: Zware opgave en alleen voor supergemotiveerden.


Artikel huidige minister Slob: https://www.nu.nl/politiek/6026706/minister-slob-maakt-9-miljoen-euro-vrij-in-strijd-tegen-lerarentekort.html


3. Bonussen voor tekortvakken en lastige scholen


Voordeel: Maakt werk aantrekkelijker

Nadeel: Leraren op dezelfde school worden verschillend betaald

Salaris is niet grootste drijfveer voor het leraarsberoep


Artikel 2017: https://www.telegraaf.nl/nieuws/113550/tien-mille-premie-voor-wiskundeleraar


4. Vierdejaars pabostudenten werken (Lio)


Voordeel: Studenten eerder beschikbaar

Opleiding aantrekkelijker

Nadeel: Levert alleen eerste jaren iets op


Artikel 2017: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2176881-door-lerarentekort-meer-onbevoegde-pabo-studenten-voor-de-klas.html


5. Leraren VO ook naar PO en andersom


Voordeel:Bevordert mobiliteit, een beter imago

Nadeel: Het ene gat met het andere dichten


Mijn eigen project in 2019/2020: https://www.vmbodocent.nl/post/povo-project


6. Beroepsregistratie, verplichte nascholing


Voordeel: Vak wordt aantrekkelijker en een beter imago

Nadeel: Kost vele jaren om traditie om te gooien

Om nascholende leraren te vervangen zijn extra leraren nodig


Artikel 2018 https://www.poraad.nl/nieuws-en-achtergronden/lerarenregister-blijft-voorlopig-vrijwillig


7. Arbeidsbemiddeling stimuleren


Voordeel: Vak wordt aantrekkelijker als uitstroom makkelijk is

Nadeel: Stimuleert docenten te vertrekken

Werkt op korte termijn negatief


Artikel 2020 https://www.avs.nl/artikelen/steeds-meer-leerkrachten-veranderen-van-baan


8. Herintreders aantrekken


Voordeel: Enorm potentieel

Nadeel: Heel weinig werkelijk beschikbaar

Zeer speciale wensen (op fietsafstand, 2 dagen beschikbaar)


Artikel 2019 https://www.nrc.nl/nieuws/2019/12/07/er-zijn-wel-leraren-maar-ze-staan-niet-voor-de-klas-a3983011


Artikel 2017 https://www.aob.nl/nieuws/basisscholen-krijgen-subsidie-voor-herintreders/


9. Grote publiciteitscampagne


Voordeel: Veronderstelde imagoverbetering

Nadeel: Kost veel geld

Resultaat niet meetbaar


Campagne 2020: https://www.marketingtribune.nl/bureaus/nieuws/2020/02/cheil-en-coopr-lanceren-campagne-voor-ministerie-van-ocw-de-baan-van-het-le/index.xml


10. Vier dagen les op basisschool


Voordeel: Acute oplossing voor noodsituatie

Rooster verschillen tussen scho