top of page

12 maatregelen tegen het lerarentekort in 1999

Ook in die periode was er een groot lerarentekort. De toenmalige minster Hermans kwam met een aantal maatregelen om het tekort terug te dringen. Ook werden de voordelen en nadelen beschreven.

Mooi om te zien dat de huidige maatregelen bijna identiek zijn, het lijkt wel gekopieerd en geplakt. Mogen we de conclusie trekken dat deze maatregelen dan niet hebben gewerkt? Of misschien alleen op korte termijn? Of zijn de plannen misschien niet goed uitgevoerd?


Onder elke maatregel kunt u een artikel vinden over een soortgelijke maatregel in de tijd van nu.


1. Onbevoegden voor de klas


Voordeel: Groot potentieel beschikbaar

Nadeel: Wat maakt de overstap aantrekkelijk?

Kwaliteitseisen leraarschap omlaag.
2. Baan en avond-lerarenopleiding


Voordeel: Groot potentieel en drempelverlagend

Nadeel: Zware opgave en alleen voor supergemotiveerden.3. Bonussen voor tekortvakken en lastige scholen


Voordeel: Maakt werk aantrekkelijker

Nadeel: Leraren op dezelfde school worden verschillend betaald

Salaris is niet grootste drijfveer voor het leraarsberoep4. Vierdejaars pabostudenten werken (Lio)


Voordeel: Studenten eerder beschikbaar

Opleiding aantrekkelijker

Nadeel: Levert alleen eerste jaren iets op5. Leraren VO ook naar PO en andersom


Voordeel:Bevordert mobiliteit, een beter imago

Nadeel: Het ene gat met het andere dichten


Mijn eigen project in 2019/2020: https://www.vmbodocent.nl/post/povo-project


6. Beroepsregistratie, verplichte nascholing


Voordeel: Vak wordt aantrekkelijker en een beter imago

Nadeel: Kost vele jaren om traditie om te gooien

Om nascholende leraren te vervangen zijn extra leraren nodig7. Arbeidsbemiddeling stimuleren


Voordeel: Vak wordt aantrekkelijker als uitstroom makkelijk is

Nadeel: Stimuleert docenten te vertrekken

Werkt op korte termijn negatief8. Herintreders aantrekken


Voordeel: Enorm potentieel

Nadeel: Heel weinig werkelijk beschikbaar

Zeer speciale wensen (op fietsafstand, 2 dagen beschikbaar)
9. Grote publiciteitscampagne


Voordeel: Veronderstelde imagoverbetering

Nadeel: Kost veel geld

Resultaat niet meetbaar10. Vier dagen les op basisschool


Voordeel: Acute oplossing voor noodsituatie

Rooster verschillen tussen scholen handig om van drie kleine banen een hele te maken

Nadeel: Alle scholen vrij op woensdag lost niks op
11. Ziekteverzuim terugdringen


Voordeel: Effectief middel

Nadeel: Werkdruk is oorzaak ziekteverzuim

Voor verlichting werkdruk zijn meer leraren nodig
12. Werkuren deeltijders uitbreiden


Voordeel:Korte termijn effect

Nadeel:Effect beperkt
Comentários


bottom of page