top of page

Een kader leerling bestaat niet!

In 2017 schreef ik minister Arie Slob een brief waarin ik stel dat het huidige leerwegensysteem geen recht doet aan de diverse talenten van een leerling. Als voorbeeld nam ik dit schema dat Paul Rosenmöller mij liet zien tijdens een interview.


Op de foto zie je de uitslagen van CITO VAS van een vmbo kader/GT brugklas. De scores geven inzicht in de beheersingsniveaus voor Nederlands, Taalverzorging, Engels en rekenen. Bij iedere leerling staat per onderdeel aangegeven of hij/zij het vak beheerst op basis-(geel), kader-(groen), mavo-(rood), havo-(paars) of vwo-niveau (blauw). Als je begrijpt wat hier staat valt je mond op je knieën. Dit is een gemiddeld beeld op veel middelbare scholen in Nederland.
Zoals je in het schema kan zien zijn er veel kaderleerlingen die vakken beheersen op vwo- of havo-niveau. Omdat er één vak tussenstaat op kader- of basisniveau wordt de leerling toch ingedeeld in een kaderklas en daarmee krijgt het alle vakken op kaderniveau (een paar zeldzame uitzonderingen daar gelaten) Dit is pure talentvernietiging!


Mondige ouders zijn vaak in staat het schooladvies op te krikken en zo krijgt hun kind in ieder geval een kans een hoger niveau te proberen. Ben je als ouder niet mondig of bekend met het systeem, dan heb je mooi pech en krijgt je kind àlle vakken op kaderniveau en dat is gezien het schema op de foto dus geen maatwerk. Per vak laat een kind vaak verschillende beheersingsniveaus zien. Wat is de oplossing? Laat het leerwegensysteem los en ga lesgeven op referentieniveau. Dat was mijn boodschap in 2017.


Ondertussen is het 2020. Lerarenstakingen zijn aan de orde van de dag, de werkdruk is torenhoog, er zijn schrijnende lerarentekorten én de kansenongelijkheid tiert welig volgens De Staat van het Onderwijs 2019. De verkiezingen van 2021 staan alweer voor de deur en tot nu toe heeft Arie Slob een zeer mager trackrecord. Ik stel voor dat Arie Slob nog een keertje naar mijn website www.edukitchen.nl surft en nog eens naleest waarom hij met het maatwerkdiploma een gouden kans heeft om het onderwijs een stapje in de goede richting te helpen: http://edukitchen.nl/t-a-v-arie-slob-betreft-maatwerkdiploma/


Geschreven door Thijmen Sprakel

Comments


bottom of page